Hakkımda

Gediz Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olduktan sonra Ege Üniversitesinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında yüksek lisans eğitimini “Romantik İlişkilerde Siber Aldatma ve Siber Aldatmanın Psikolojik Danışmanlık Sürecinde Ele Alınması” makalesiyle tamamlamıştır. Lisans eğitimi boyunca bir özel eğitim merkezinde, bir psikiyatri dal merkezinde ve İzmir Adliyesinde staj yapmıştır. Mezun olduktan sonra çeşitli eğitim kurumlarında psikolog olarak görev yapmıştır. Daha sonra özel bir danışmanlık merkezinde yetişkin ve çiftlere yönelik psikolojik danışmanlık hizmeti vermeye başlamıştır. Şubat 2022’den beri Kordon Psikoloji Merkezi’nin kurucu ortağıdır. Çalışma alanları yetişkinler, çiftler ve ailelerden oluşmaktadır. Psikolojik danışmanlık sürecinde Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), EMDR Terapisi ve Gottman Çift Terapisi ekolleriyle çalışmaktadır.

Aldığım Eğitimler / Sertifika Programları

 • Adnan Menderes Üniversitesi Onaylı Aile Danışmanlığı ve Arabuluculuğu Eğitimi (Ekim 2016 – Şubat 2017)
 • Ege Gelişim Enstitüsü -Psikoloji Eğitiminden Terapi Odasına Çalışma Grubu (Kasım 2016 – Ocak 2017)
 • Ege Gelişim Enstitüsü – Klinik Testler Eğitimi (Mart 2017)
 • Ege Üniversitesi Öğr. Gör. Dr. Hanife Kahraman tarafından verilen çocuk, ergen ve yetişkine yönelik süpervizyon grubu (Eylül 2018-Mart 2020)
 • Dr. Nevin Dölek – Terapötik Kartlar Eğitimi (Kasım 2019)
 • Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu – Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Eğitimi (Ekim 2019 – Şubat 2020); Klinik Değerlendirme ve Vaka Formülasyonu, Panik Bozukluk, Agorafobi ve Sosyal Kaygı, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Obsesif-Kompulsif Bozukluk, Yaygın Kaygı Bozukluğu ve Depresyon Modülleri- (Temmuz 2020); Yeme Bozuklukları ve Kişilik Bozuklukları Modülleri.
 • Dr. Gizem Sürenkök – Sevmeye Kendimizden Başlamak Atölye Çalışması (Mayıs 2020)
 • Vaka Analizleri Zirvesi – Türk PDR Derneği (Mart 2021)
 • Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu – İlişki Pusulası Aile ve Evlilik Terapisi Eğitimi 1. ve 2. düzey (Ağustos 2021 – Ocak 2022)
 • Prof. Dr. Cebrail Kısa – Cinsel Terapi Eğitimi (Aralık 2021 – Mart 2022)
 • Dr. Gizem Sürenkök – Duygu Regülasyonu: Zor Duygularla Baş Edebilmek Atölye Çalışması (Şubat 2022)
 • Asena Yurtsever (EMDR Avrupa Onaylı Eğitmen ve Süpervizörü)- 1. ve 2. Düzey EMDR Eğitimi- (Temmuz 2022 ve Ekim 2022)
 • Uzm. Psk. Filiz Kaya & Psk. Dr. Özge Altan Aytun- Gottman Enstitüsü onaylı Gottman Çift Terapisi Eğitimi/ 1,2 ve 3. Düzey – (Ekim 2022- Ocak 2023)