Hizmetler

* Bireyle Psikolojik Danışma: Bireylerin var olan problemlerini çözmelerini, kendilerini daha iyi tanımalarını, davranışlarını anlamlandırabilmelerini ve yeni beceriler kazanmalarını amaçlayan bir yardım sürecidir.

 • Panik Bozukluk
 • Agorafobi
 • Sosyal Kaygı
 • Yaygın Kaygı Bozukluğu
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk
 • Depresyon
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Yas
 • Stres
 • Kişilerarası İlişki Problemleri
 • Motivasyon Eksikliği
 • Öfke Problemleri
 • Boşanma Süreci ve Sonrasında Psikolojik Destek
 • Evlilik Problemleri
 • Aile İçi İletişim Sorunları

* Aile/Çift Danışmanlığı: Aile bireyleri ya da partnerler arasında yaşanan çatışmaların, anlaşmazlıkların ve iletişim problemlerinin uzman desteğiyle ele alındığı bir süreçtir. Aile danışmanlığının amacı sadece aile içindeki ilişkisel problemleri ele almak değildir, aynı zamanda bütün aileyi etkileyen ölüm, kronik hastalık, travmatik bir olay, ve gelişimsel krizler (çocukların okula başlaması veya evden ayrılması, emeklilik vs.) gibi konularda da ailelere destek vermektir.

* İhtiyaca Yönelik Psikoeğitim Programları: Psikoeğitim programları psikolojinin belli bir alanıyla ilgili, belirli bir kitleye bilgi verme, beceri kazandırma ve farkındalık oluşturma amacıyla uzman kişilerce yapılan eğitimlerdir. Konu, ihtiyaca ve hedef kitleye göre seçilir. Örneğin okullar için: öğrenci, veli ve öğretmen seminerleri.